Vanaf 1 mei 2016 bestaat de opleiding uit drie opleidingsperiodes en drie stageperiodes, verdeeld over de totale opleidingsduur van drie jaar.

Voor de nieuwe opleiding (voor aios die de opleiding volgen met startdatum 1 september 2016 of later) zijn kwaliteitseisen geformuleerd om de aios een optimale leeromgeving te bieden:

Kwaliteitsvoorwaarden leeromgevingen Somatiek, Psychogeriatrie en Geriatrische revalidatiezorg, inclusief consultatie eerste lijn

Kwaliteitsvoorwaarden leeromgeving Ambulant

Kwaliteitsvoorwaarden leeromgeving Ziekenhuis

Kwaliteitsvoorwaarden leeromgeving Keuzestage

De kwaliteitsvoorwaarden leeromgevingen voor de opleidingsperiode Somatiek en Psychogeriatrie 

  

De opleidingsperioden

Somatiek, medische zorg aan:

  • (oudere) chronisch zieken en gehandicapten die in instellingen verblijven (jaar 1 en 3) inclusief acute zorg en palliatieve zorg aan deze patiënten;
  • (oudere) chronisch zieken en gehandicapten die verblijven buiten instellingen (jaar 3).


Psychogeriatrie,
medische zorg aan:

  • psychogeriatrische en gerontopsychiatrische patiënten  die verblijven in instellingen (jaar 1 en 3), inclusief acute zorg en palliatieve zorg aan deze patiënten;
  • psychogeriatrische en gerontopsychiatrische patiënten die verblijven buiten instellingen (jaar 3).

 

Geriatrische revalidatie

Geïntegreerde multidisciplinaire zorg gericht op verwacht herstel van functioneren en participatie bij laag-belastbare ouderen (frail elderly) na een acute aandoening of functionele achteruitgang.

 

De Stages

Tijdens de stages werkt de aios op een plek in de gezondheidszorg waar de specialist ouderengeneeskunde niet werkt (ziekenhuisstage) of waar de werkzaamheden niet per definitie door een specialist ouderengeneeskunde worden gedaan (stage ambulant, waar zowel de specialist ouderengeneeskunde als de (ouderen)psychiater werkzaam kan zijn, en keuzestage).


Ambulante stage

De zorg aan psychogeriatrische en/of gerontopsychiatrische ambulante patiënten en hun naasten. De zorg bestaat uit (vroeg)diagnostiek, (proces)begeleiding en behandeling.


Ziekenhuisstage

De aios doet ervaring op met tweedelijnszorg voor (kwetsbare) ouderen en kan zich medisch inhoudelijk verdiepen in verschillende kenmerkende beroepssituaties.


Keuzestage

De keuzestage heeft tot doel de aios de gelegenheid te geven zijn/haar competenties te verdiepen in een onderdeel van het vakgebied. De stage vindt bij voorkeur plaats in de laatste fase van de opleiding. Voorbeelden van keuzestageplaatsen zijn: wetenschappelijk onderzoek bij een afdeling ouderengeneeskunde met als resultaat het schrijven van een wetenschappelijk artikel, hospice, revalidatiecentrum.

Een opleidingsschema kan er als volgt uitzien:

 

opleidingsschema

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.