Wanneer opleiders door afronding van de KOO als opleider gecertificeerd zijn, gelden:

en indien de SO-opleider zich bij Verenso heeft laten registreren als Kaderarts Opleiden:

 

Eisen m.b.t. het didactisch onderwijs aan opleiders zijn daarin geformuleerd.
Beknopt samengevat:
De verworven competenties worden onderhouden en verder ontwikkeld (van niveau ‘knows/shows how naar ‘does’), door:

  • deelname aan onderwijs inclusief didactische training aan opleiders via het opleidingsinstituut;
  • per registratieperiode van vijf jaar: 20 uur relevante geaccrediteerde scholing op het terrein van opleiden, en 20 uur structurele begeleide intervisie voor opleiders te volgen.

 

Aan deze herregistratie-eisen kan worden voldaan door middel van een zogenoemd LevenLangLeren-traject, waarin aandacht is voor:

  • onderhoud van (een deel van) de opleidersvaardigheden;
  • verdieping en verbreding van de opleidersvaardigheden;
  • intervisie.

 

LevenLangLeren-activiteiten worden aangeboden door:

  • SOON, in de vorm van de zogenoemde ‘3L’-bijeenkomsten;
  • de opleidingsinstituten, in de vorm van opleiders-afstemmingsdagen;
  • overige organisaties (zie tab ‘aanbevolen bij-/nascholing’).
Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.