Politiek en maatschappelijk gezien wordt verwacht dat de specialist ouderengeneeskunde naast het bieden van goede medische behandeling ook bijdraagt aan adequate beslissingen over de zorg door hierover mee te praten en gehoord te worden. Deze belangrijke rol wordt benoemd in het beroepsprofiel van de specialist ouderengeneeskunde, het Landelijk Opleidingsplan en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

 

De keuzemodule Leiderschap en Organisatie bestaat uit zes landelijke dagen en is bestemd voor aios in de laatste fase van hun opleiding. De module vindt plaats op vrijdag bij Schola Medica.

 

In deze keuzemodule willen we je handvatten aanreiken, zodat jij:

 • essentiële zaken op de beleidsagenda krijgt en als gesprekspartner aan tafel zit;
 • bewust kunt omgaan met kritische succes- en faalfactoren en benodigde bronnen effectief kunt benutten;
 • de taal van managers en financiers leert spreken, zodat je samen een team vormt dat beslissingen neemt vanuit de belangen van de doelgroep én organisatie;
 • kunt adviseren welke randvoorwaarden nodig zijn voor passende medische zorg aan kwetsbare patiënten;
 • jouw (medische) leiderschapsstijl krachtig kunt inzetten binnen de ouderengeneeskunde.

 

Onderwerpen

Binnen onderstaande terreinen komen onderwerpen aan bod die voor specialisten ouderengeneeskunde onmisbaar zijn bij beleidsadvisering en profilering:

 • Strategie, beheer en financiering
 • Leiderschap
 • Mens en organisatie
 • Beleidsontwikkeling en zorgvernieuwing

 

De zes cursusdagen hebben een thema, waarin de bovenstaande onderwerpen terugkomen:

 1. Start with why
 2. Invloed uitoefenen
 3. Goede plannen maken
 4. Samen werken
 5. Leiderschap
 6. That’s why!

Eindopdracht

De module wordt afgesloten met een eindopdracht. Je presenteert met de (gezamenlijke) eindopdracht een product dat je in jouw ‘behandelpraktijk ouderengeneeskunde’ kunt gebruiken. Je kunt kiezen uit:

 • een strategisch plan voor een onderneming, inclusief missie, visie en strategie op basis van een concurrentieanalyse en stakeholderanalyse;
 • een jaarplan voor je eigen vakgroep met begroting en formatieplan;
 • een concreet projectplan of beleidsplan met betrekking tot een zorginnovatie.
 • uitwerking eigen idee over inspirerend medisch leiderschap

 

Tijdsinvestering

Naast het bijwonen van de zes cursusdagen, vraagt elke cursusdag ongeveer 2 uur voorbereidingstijd. De eindopdracht vraagt een tijdsinvestering van 6 tot 8 uur per persoon (er wordt in groepjes aan de eindopdracht gewerkt).

 

Certificaat

Na beoordeling door de moduledocenten, ontvang je een certificaat van deelname. Dat maakt voor (potentiële) werk- of opdrachtgevers duidelijk dat je je extra hebt bekwaamd in leiderschap en organisatie om als krachtige professionele partner bij te dragen aan de kwaliteit van (medische) zorg.


Coördinatie en contactpersonen:

 

Programmacommissie 
Corinne de Ruiter, SOON, programmaleider
Rachel Mak, GERION
Maaike Bierstekers, GERION
Corine Adams, VOSON
Maggitte Brueren, VOSON
Saskia van Eck, LUMC
Lisette van Dingenen, LUMC

 

Coördinator 

Kristin ten Have – k.tenhave@soon.nl 

 

Praktische Informatie

Praktische informatie, data en het inschrijfformulier, kunt u vinden op de website van Schola Medica.

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.