Misschien wel onze belangrijkste opdracht in het leven is het doorgeven van kennis en ervaring aan de volgende generatie. Ook in beroepsopleidingen gaat het om doorgeven van kennis en ervaring. Dat was al zo in het middeleeuwse gildesysteem, waarin de jonge gezel het vak leerde van de oude leermeester. In de medische vervolgopleidingen anno nu zetten opleider en aios deze traditie voort. We proberen de lerende professional zo te ondersteunen en te stimuleren dat hij wint aan zelfstandigheid in werken en keuzes maken. Daarin zijn belangrijk: het goede voorbeeld geven, informatie en toelichting geven en bijsturen waar nodig. Goed opvoeden én goed opleiden betekenen het steeds weer zoeken naar de beste balans in ruimte geven en grenzen stellen. 

 

Maar tegenwoordig is opleiden meer dan dat. Opleiders van nu moeten in staat zijn te coachen, reflecteren, feedback geven en ontvangen, toetsen en beoordelen, organiseren en samenwerken. En ze moeten blijk geven van inzicht in hun eigen leerproces en leerdoelen. Kortom: aan opleiders worden hoge eisen gesteld. Want zij bepalen mede de kwaliteit van de opleiding.

 

Die eisen ziet u terug in de herziene KaderOpleiding Opleiden (KOO). Alle recente wijzigingen in de vernieuwde opleiding tot specialist ouderengeneeskunde zijn nu doorgevoerd in de KOO. Daarnaast zijn we trots op het feit dat de KOO nu een volledige samenwerking tussen SOON en de opleiding AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten) is. De KOO is een gedegen kaderopleiding die bijdraagt aan de professionalisering van het beroep specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten. Kaderartsen hebben aanvullende kennis en expertise op het gebied van opleiden en kunnen hierdoor veel betekenen voor (toekomstige) collega’s en voor het vak.

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.