Raamplan artsopleiding bepleit een vaste plek ouderengeneeskunde in basisopleiding geneeskunde

 

Nieuwe Raamplan Artsopleiding 2020 

SOON Samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland(Samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland) en Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) zijn tevreden met het onlangs verschenen Raamplan Artsopleiding 2020 van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Dit Raamplan is het uitgangspunt voor de opleiding tot arts en beschrijft de eindkwalificaties. In het plan staan vooral de uitdagingen en ontwikkelingen in de zorg van de toekomst beschreven en de gevolgen daarvan voor de opleiding tot arts. Ook komen aanbevelingen aan bod voor het inrichten van het medisch onderwijs in de komende jaren.

  

Meer dokteren buiten het ziekenhuis

De meeste artsen werken buiten het ziekenhuis en in het Raamplan lezen we dat hier meer aandacht voor moet zijn, daar is de ouderengeneeskunde een belangrijk voorbeeld van. Gezien de uitdagingen waar de maatschappij voor staat, worden artsen die buiten het ziekenhuis werken steeds belangrijker bij het beantwoorden van de zorgvragen uit de samenleving. De opleiding tot arts moet meer gericht zijn op de oudere patiënt, de patiënt met meer aandoeningen tegelijk. Door de vergrijzing neemt het aantal chronisch patiënten met complexe zorgvragen fors toe en wordt kennis en ervaring met deze specifieke vraagstukken steeds belangrijker. Juist daarom is onderwijs en ervaring in de ouderengeneeskunde voor elke arts cruciaal.

 

Ouderengeneeskunde voor alle artsen!

De artsen die buiten het ziekenhuis werken worden dus steeds belangrijker om te voldoen aan de maatschappelijke behoeften. SOON en Verenso zien uit naar de doorvertaling van dit Raamplan bij alle medische universiteiten. Ook denken wij graag mee over hoe meer onderwijs en vaste coschappen ouderengeneeskunde te realiseren in de opleiding tot arts.

 

 

 

 ico kandidaten

 Solliciteren opleidingsplaats

 Klopt jouw beeld van het specialisme ouderengeneeskunde? SOON biedt mogelijkheden om nader kennis te maken met het vak. 

Overtuigd? Solliciteer naar een opleidingsplaats.

ico aios

 Voor aios

  Hoe werkt het digitaal portfolio? Wat is de STARtclass precies? Hoe vraag ik een vrijstelling of verkorting van de opleiding aan?

SOON biedt aios actuele informatie.

 ico opleiders

Voor opleiders

 Voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde zijn opleiders van cruciaal belang, zij bepalen de kwaliteit van de opleiding.

SOON biedt opleiders handvatten om aios goed en effectief op te leiden.

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.